Listové hnojivá Hakofyt - odpoveď na potreby agropodnikateľov

Listové hnojivá Hakofyt ponúkajú možnosť dosiahnuť výborné výsledky s nízkymi nákladmi. Sú vysoko účinné s súčasne neškodné voči prírodnému prostrediu.

Bohatá úroda je dosiahnutá využitím optimálnych množstiev výživy. Optimalizácia výživy vylučuje nehospodárne vynaloženie prostriedkov na hnojenie. Poľnohospodárska produkcia má vyššiu kvalitu, je bez zdravotných a ekologických rizík.

Prípravky Hakofyt sú miešateľné s inými prípravkami a možno ich efektívne použiť v tradičných agrotechnických termínoch.

Princíp účinku:

Zloženie harmonizované so schopnosťami rastliny a prírodným prostredím

Zloženie prípravkov harmonizuje so schopnosťami rastliny prijímať živiny cez povrch listov. štruktúra prípravku a koncentrácia jednotlivých zložiek zabezpečuje rýchle, rovnomerné a proporcionálne absorbovanie účinných zložiek z povrchu listov už v priebehu 30 minút.

Rastline je tak dostupná škála zložiek hnojiva, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie maximálneho efektu.

Aplikácia prípravkov Hakofyt obmedzuje riziko stresovania rastliny pri použití v spoločnom postreku s pesticídmi. Nedochádza k stagnácii rastu po uskutočnení postreku.

Komplexnosť účinku:

široké spektrum účinných zložiek absorbované listom umožňuje prípravku komplexné pôsobenie na vývoj rastliny. Predchádzame deficitu ktorejkoľvek pre rastlinu nevyhnutnej zložky výživy.

Tento účinok je v súlade s prirodzenými genetickými možnosťami rastliny a chráni rastlinu pred rizikom nerovnomernosti vývinu.

Dosiahnutie pestovateľských výsledkov:

Rovnomerný vývoj rastliny vyvolaný správnymi pomermi všetkých nevyhnutných zložiek výživy je podmienkou dosiahnutia výborných pestovateľských výsledkov.

Plodiny sú šľachtením nastavené pre určitý typ parametrov a dosahujú ich prirodzeným spôsobom na hranici svojich možností. Využitie danosti prírodného prostredia na úrovni maxima možnosti rastlín, je ekologicky a zdravotne bezpečné.

Dosiahnutie hospodárskeho efektu:

Zloženie prípravku je zárukou komplexnosti a hospodárnosti výživy. Prípravky Hakofyt otpimálne pokrývajú spotrebu mikroelementov a stimulantov u všetkých hospodársky využívaných plodín. Nie je potrebné dopĺňať ich inými zdrojmi mikroelementov či stimulantov. Pestovateľ sa tak vyhne riziku predávkovania a zároveň neefektívneho vynaloženia finančných prostriedkov.

Bohatý koreňový systém, posilnený metabolizmus rastliny, odolnosť rastliny pred klimatickým stresom zvyšuje mieru využitia základných živín z pôdy. Tento typ listového hnojenia svojim komplexným vitalizačným účinkom umožňuje optimalizovať množstvo a skladbu základných pôdnych živín. Racionalizácia hnojenia základnými živinami a ochrany pesticídmi je tak zdrojom ďalšej možnej úspory nákladov.

Napr.:

Repelentný a fungicídny účinok.

Prípravky radu Hakofyt majú silný repelentný účinok. Dlhodobo sme dokázali repelentný účinok proti pásavke zemiakovej (pred kladením vajíčok) a proti voškám či proti kohútikovi modrému a pestrému v obilninách. Repelentný efekt tak umožňuje dosiahnuť predĺženie insekticídnej ochrany porastov.

účinok hnojív Hakofyt je založený na využití všeobecne uznávaného zákona o výžive rastlín, ktorý je známy ako Libigov zákon minima.

Libigov zákon minima

Výška úrody je určená zložkou výživy, ktorá je v minime oproti skutočnej potrebe rastliny. Jednotlivé biogénne prvky sú nezastupiteľné inými prvkami aj keď by tieto boli v prebytku.

Zákaznícky komfort a servis

Prípravok je univerzálny, poskytuje vysoký komfort pre používateľa. Nie je potrebné kombinovať ho s inými prípravkami, ktoré by doplnili jeho účinok. Jeho zloženie je už nastavené na použitie v našich pestovateľských podmienkach pre jednotlivé okruhy plodín.

Prípravok je miešateľný s pesticídmi. Jeho použitie nemá ekologické riziká.

APLIKÁCIA HNOJIVA

  1. Listové hnojivo HAKOFYT je najlepšie nanášať postrekom na povrch listov.
  2. Množstvo roztoku určené na jednotku plochy porastu musí byť upravené podľa miery olistenia rastlín tak, aby nedochádzalo k stekaniu roztoku po okrajoch listov a jeho usádzaniu na koncoch listov. Preto je dôležité správne odhadnúť množstvo roztoku na jednotku plochy tak, aby sa vytvoril súvislý jemný film hnojiva na maximálnej ploche listov.
  3. Najvhodnejšie je začať s hnojením v čase, keď je plocha listov dostatočná na to, aby bola rastlina efektívne schopná prijať prípravok. Toto obdobie života rastliny je dôležité využiť preto, lebo hnojivo obsahuje zložky, ktoré stimulujú rast koreňového systému, tkaniva, plodiacich funkcií a tieto môžu pôsobiť s maximálnym účinkom práve v rannom štádiu vývinu rastliny.
  4. Hnojenie je možné opakovať po 14 dňoch a celkove možno aplikovať hnojivo 2 až 4-krát.
  5. Najlepším časom pre hnojenie je večer, nakoľko rastlina počas celodenného slnečného svitu stihla metabolizovať obsah živín vo svojom tele do takej miery, že je pripravená účinne absorbovať živiny aj z povrchu listov. Je dôležité, aby počas noci alebo najbližších aspoň 8 hodín nebol list zvlhčený dažďom alebo inou závlahou.
  6. Hnojivo je miešateľné so štandardne používanými prípravkami. Poskytuje tak vysoký užívateľský komfort pri ošetrení v jednotlivých agrotechnických termínoch.